iDoktor opravil izobraževanje za Apple iOS technician certifikat

Septembra 2016 smo se udeležili izobraževanja za pridobitev certifikata  Apple iOS technician v Združenih državah. Osvojili smo mnogo veščin, ki jih s pridom uporabljamo pri naših dnevnih servisih iNaprav.

To je izobraževanje pri katerem smo pridobili prepotrebno znanje o splošni uporabi operacijskega sistema, nastavitvah in sestavi samih iNaprav. Seveda je bilo posebno poglavje izobraževanja namenjeno vzdrževanju naprav, odpravljanju napak in popravilu iOS naprav. Vse to pridobljeno znanje pa je bilo na koncu potrebno tudi prikazati na konkretnih primerih reševanja iNaprav.

Takšno izobraževanje traja nekaj dni, v tem času pa smo se spopadli z detaljnim spoznavanjem samih komponent iNaprav (strojna oprema), detaljno smo se spoznali z nameščanjem iOS sistema na naprave in s samo konfiguracijo sistema. V nadaljevanju smo se ukvarjali z uporabo nastavitev naprave, ki vplivajo na personaliziranje naprave, osnevne funkcije in življensko dobo baterije. Seveda smo se dotaknili tudi načinov shranjevanja podatkov (back up) in prenašanja le tega, ter varnostnih nastavitev za zaščito podatkov na iOS napravah.

Sledilo je izobraževanje o reševanju težav pri programski opremi. To zajema tako samo diagnostiko naprave, s katero ugotavljamo dejanske napake na napravi in preko katere tudi pridemo do ustreznih rešitev za dotične probleme. Spoznali smo zanimive prijeme, ki omogočajo vpogled v napake in hitro reševanje le teh.

Na kancu smo se spoprijeli s popravili strojne opreme iNaprav. Največ popravil izhaja iz neprimerne uporabe naprav, padcev, udarcev, pritiskov na zaslon naprave, vodne poškodbe in podobno. Pri vsakem od teh popravil moramo uporabiti drugačne prijeme za rešitev naprave. Vedno se prvo oceni stanje naprave, možnost oziroma smiselnost popravila in se o tem tudi posvetuje s stranko. Na konkretnih primerih smo spoznali kako je potrebno pravilno rokovati s posameznimi primeri, kaj je smiselno in primerno. Popravila smo spoznali iz različnih zornih kotov, kaj in kako dejansko vpliva na delovanje naprave.

Zaključimo lahko s tem, da nam je to izobraževanje dalo veliko znanja, ki ga dnevno s pridom izkoriščamo in zaradi katerega je naš servis na višjem nivoju kot pred tem.